Stämmohandlingar Extra föreningsstämma 2024.06.27

Kallelse-till-Extra-stamma-2024-06-27Ladda ner Bonasbrannan-ErsattningsutredningLadda…

Årsmöteshandlingar till ordinarie föreningsstämma 2023

Kallelse-ordinarie-foreningsstamma-2023-1Ladda ner arsmoteshandlingar-for-ordinarie-foreningsstamma-2023-1Ladda…

Skötselplan för bynära mark

Skotselplan-for-bynara-markLadda ner

Stämmoprotokoll extra föreningsstämma 2022-03-28

2022-03-28 Protokoll Extra föreningsstämma utan deltagarfört.…

karta.morakommun.se

Mora kommunkarta Välj trafik och infrastruktur sedan vä…

Skogsbruksplan – uppdaterad 2021

Sammanställning

Stämmoprotokoll 2021

Stämmoprotokoll 2021 utan närvarolista Närvarolista kan…

Flis på Gamla Soptippen i Kumbelnäs

Från april 2021 finns möjlighet för Våmhusbor…

Våmhus Sockens Samfällighetsförening

Enligt sockensamfällighetsföreningens stadgar ska ordinarie…

2020-12-29 Protokoll från extra föreningsstämma

2020-12-29 Protokoll från extra föreningsstämma 2020-12-29…

Fastighetstaxering 2020

Beslut Fastighetstaxering Samfällighetsföreningen

Stämmoprotokoll 2020-05-28

2020-05-28 Stämmoprotokoll Närvarolista kan beställas…

Stämmohandlingar inför stämman 2020-05-28

2020-05-28 Årsmöteshandlingar och Dagordning 2020-05-28…

Stämmohandlingar 2020

Årsmöteshandlingar 2020 - Dagordning Bilaga 1 - Styrelsens…