Årsmöteshandlingar till ordinarie föreningsstämma 2023

Kallelse-ordinarie-foreningsstamma-2023-1Ladda ner arsmoteshandlingar-for-ordinarie-foreningsstamma-2023-1Ladda…

Skötselplan för bynära mark

Skotselplan-for-bynara-markLadda ner

Stämmoprotokoll extra föreningsstämma 2022-03-28

2022-03-28 Protokoll Extra föreningsstämma utan deltagarfört.…

karta.morakommun.se

Mora kommunkarta Välj trafik och infrastruktur sedan vä…

Skogsbruksplan – uppdaterad 2021

Sammanställning

Stämmoprotokoll 2021

Stämmoprotokoll 2021 utan närvarolista Närvarolista kan…

Flis på Gamla Soptippen i Kumbelnäs

Från april 2021 finns möjlighet för Våmhusbor…

Våmhus Sockens Samfällighetsförening

Enligt sockensamfällighetsföreningens stadgar ska ordinarie…

2020-12-29 Protokoll från extra föreningsstämma

2020-12-29 Protokoll från extra föreningsstämma 2020-12-29…

Fastighetstaxering 2020

Beslut Fastighetstaxering Samfällighetsföreningen

Stämmoprotokoll 2020-05-28

2020-05-28 Stämmoprotokoll Närvarolista kan beställas…

Stämmohandlingar inför stämman 2020-05-28

2020-05-28 Årsmöteshandlingar och Dagordning 2020-05-28…

Stämmohandlingar 2020

Årsmöteshandlingar 2020 - Dagordning Bilaga 1 - Styrelsens…

Stämmoprotokoll 2019

2019 Stämmoprotokoll den 24 april 2019 Närvarolista kan…

Stämmohandlingar 2019

Stämmohandlingar 2019 Delägarförteckning kommer att finnas…

Kallelse till extra stämma den 12 mars 2019

KALLELSE Våmhus sockensamfällighet Extra stämma v9 2019 Stämmohandlingar…