Flis på Gamla Soptippen i Kumbelnäs

Från april 2021 finns möjlighet för Våmhusbor att lämna kvistar och trädstammar för flisning på Gamla soptippen i Kumbelnäs.

OBS! Följ noga skyltade anvisningar.

Sockensamfällighetsföreningen