Våmhus Sockens samfällighetsförening – ajournerad föreningsstämma

KALLELSE

Den ajournerade föreningsstämman fortsätter torsdagen den 9 september kl. 18.00 i Våmhus Bygdegård.

Välkomna

Styrelsen

2020 ÅRSBOKSLUT reviderad version

2021-08-23 Reviderad Revisionsberättelse