Stämmohandlingar inför stämman 2020-05-28

2020-05-28 Årsmöteshandlingar och Dagordning 2020-05-28…

Stämmohandlingar 2020

Årsmöteshandlingar 2020 - Dagordning Bilaga 1 - Styrelsens…

Stämmohandlingar 2019

Stämmohandlingar 2019 Delägarförteckning kommer att finnas…

Stämmohandlingar 2018

Årsstämma i Våmhus Bygdegård den 19:e april kl. 19.00. Registrering…

Stämmohandlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Stämmohandlingar 2013

Stämmohandlingar 2013

Stämmohandlingar 2012

Stämmohandlingar 2012

Stämmohandlingar 1996

Stämmohandlingar 1996

Stämmohandlingar 2016

Stämmohandlingar 2016

Stämmohandlingar 2015

Stämmohandlingar 2015

Stämmohandlingar 2014

Stämmohandlingar 2014