Årsmöteshandlingar till ordinarie föreningsstämma 2022

Kallelse och Dagordning pdf

Bilaga 1. Årsredovisning och  Revisionsrapport

Bilaga 2 Motioner från medlemmar

Bilaga 3. Utgifts-och inkomststat

motioner från medlemmar (bilaga 2) innehåller personuppgifter och kan beställas via e-post info@womussamf.se