2020-12-29 Protokoll från extra föreningsstämma

2020-12-29 Protokoll från extra föreningsstämma 2020-12-29…