Stämmoprotokoll 2019

2019 Stämmoprotokoll den 24 april 2019 Närvarolista kan…

Stämmohandlingar 2019

Stämmohandlingar 2019 Delägarförteckning kommer att finnas…

Kallelse till extra stämma den 12 mars 2019

KALLELSE Våmhus sockensamfällighet Extra stämma v9 2019 Stämmohandlingar…

Fastighetstaxering 2017

Fastighetstaxering 2017

Kvarnen

  KVARNEN-historik-och-information_ny

Stämmoprotokoll 2018

Protokoll Årsstämma 180419

Skogsbruksplan

Sammanställningar från skogsbruksplanen över Våmhus S:2 finns…

Material från informationsmötet 2018-01-31

Den samlade presentationen hittar du här: Samfällighetens…

Informationsmöte

Våmhus Sockens samfällighetsförening inbjuder de fastighetsägare i…

Tillägg till Stämmoprotokoll 2017

Tillägg stämmoprotokoll 2017