Fastighetstaxering 2017

Fastighetstaxering 2017

Kvarnen

  KVARNEN-historik-och-information_ny

Stämmoprotokoll 2018

Protokoll Årsstämma 180419

Skogsbruksplan

Sammanställningar från skogsbruksplanen över Våmhus S:2 finns…

Material från informationsmötet 2018-01-31

Den samlade presentationen hittar du här: Samfällighetens…

Informationsmöte

Våmhus Sockens samfällighetsförening inbjuder de fastighetsägare i…

Tillägg till Stämmoprotokoll 2017

Tillägg stämmoprotokoll 2017