Stämmohandlingar 2019

Stämmohandlingar 2019

Delägarförteckning kommer att finnas tillgänglig i bygdegården vid stämman.

Den kan också beställas via e-post: info@womussamf.se

Årsstämma i Våmhus bygdegård den 24 april 2019 kl. 19.00

kl. 18.30 auktion av föreningens motor- och röjsågar