Stämmohandlingar 2020

Årsmöteshandlingar 2020 – Dagordning

Bilaga 1 – Styrelsens och revisorernas berättelser

Bilaga 2 – Framställningar från Styrelsen

Bilaga 3 – Motioner från medlemmarna -styrelsens förslag

Bilaga 4 – förslag till utgifts- och inkomststat

Verksamhetsberättelsen kommer att undertecknas av samtliga styrelsemedlemmar och finnas tillgänglig i bygdegården vid Stämman.

Delägarförteckning kommer att finnas tillgänglig i Bygdegården vid stämman. Den kan också beställas via e-post: info@womussamf.se