Material från informationsmötet 2018-01-31

Den samlade presentationen hittar du här: Samfällighetens Mark & VägProjekt

En sammanfattning från mötet finns här: Informationsmöte Våmhus

Vid frågor eller synpunkter kring markprojektet, främst Våmhus S:2, kan projektledare Benny Nilsson kontaktas på:

BN Skogskonsult
Benny Nilsson
Dalgatan 100 B
796 30 Älvdalen
073-087 02 42
benny@bnskogskonsult.se

 

Nedan hittar du kartor över de vägar som kommer/kan komma att beröras av vägprojektet på Våmhus S:1.
De vägsträckningar som ligger under S:1 är markerade med blå färg.
För  frågor, synpunkter eller åsikter beträffande vägarna kontaktas projektledare Staffan Larsson senast den 16/3, ange vägens referensnummer vid kontakt. Referensnumren finns i kartorna, markerade med röd färg:

Skogsstyrelsen
Staffan Larsson
Tallvägen 2
792 52 Mora
staffan.larsson@skogsstyrelsen.se

Karta Gräns och Vägar NO

Karta Gräns och Vägar Syd

Karta Gräns och Vägar NV

karta-kommunalt-vagunderhall-mm