Kallelse till extra föreningsstämma måndagen den 28 mars 2022 kl. 18.00

2022-03- 28 KALLELSE till extra föreningsstämma

2022-03-28 Dagordningn till extra föreningsstämma

2022-03-28 Bilaga 1. förslag till ändring av Stadgar extra föreningsstämma

2022-03-28 Bilaga 2 förslag till ändring av Policydokument, extra föreningsstämma