2021-10-08 Lantmäteriet – underrättelse Lagfart beviljad på Västra Storbyn 1.16 (IFK-förrådet)

2021-10-08 Lantmäteriet - underrättelse Lagfart beviljad på Västra Storbyn 1.16 (IFK-förrådet)