Timmerlada till salu via anbud

Ladan står i anslutning till gamla Höjenvägen mellan Limbäck och Höjen i Våmhus. Mått ca 520*550 cm. Säljes för bortforsling samt att platsen skall vara avstädad senast 22-12-31. Utöver anbud skall en depositionsavgift om 10 000 kr erläggas och den återbetalas när platsen är avstädad och besiktigad av Våmhus Sockens Samfällighetsförening. Anbud lämnas till Lars Ambrosiusson, Klockarbacksvägen 17, 79296 Våmhus. Märk brevet med ”anbud timmerlada”. Anbudet skall vara inlämnat senast 22-08-15.

Vid frågor kontakta Alf Hinders 070-664 56 98.