Timmerlada till salu via anbud 

Ladan står i anslutning till Morenvägen 32 i Våmhus. Mått ca 390*450 cm. Säljes för bortforsling samt att platsen skall vara avstädad senast 22-12-31. Utöver anbud skall en depostionsavgift om 10 000 kr erläggas och den återbetalas när platsen är avstädad och besiktigad av Våmhus Sockens Samfällighetsförening. Anbud lämnas till Lars Ambrosiusson, Klockarbacksvägen 17, 79296 Våmhus. Märk brevet med ”anbud timmerlada”.  Anbudet skall vara inlämnat senast 22-06-20.Vid frågor kontakta Sune Falk 070-533 35 04 eller Alf Hinders 070-664 56 98.